GOB Leiden | Gezondheids & Ontwikkelingsbureau

Zakelijke Counseling & Coaching

Klik hier voor meer informatie over Stressmanagement On The Job Counseling 

Zakelijke Counseling & Coaching

Klik hier

Pariculiere Counseling & Coaching

Klik hier voor meer informatie over Particuliere counseling & Coaching

Pariculiere Counseling & Coaching

Klik hier

Overspannenheid & Burn-out

Klik hier voor meer informatie over het traject overspannenheid & Burn-out.

Overspannenheid & Burn-out

Klik hier

APK Counseling

Klik hier voor meer informatie over APK Counseling

APK Counseling

Klik hier

Wist je dat?!

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden. Ze moeten nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 

Tip: Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoedingen niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. Ik heb al een aantal keer gehad dat het leek alsof er niet vergoed wordt en dat het dan wel zo blijkt te zijn.