GOB Leiden | Gezondheids & Ontwikkelingsbureau

Zakelijke Counseling & Coaching

Klik hier voor meer informatie over Stressmanagement On The Job Counseling 

Zakelijke Counseling & Coaching

Klik hier

Pariculiere Counseling & Coaching

Klik hier voor meer informatie over Particuliere counseling & Coaching

Pariculiere Counseling & Coaching

Klik hier

Overspannenheid & Burn-out

Klik hier voor meer informatie over het traject overspannenheid & Burn-out.

Overspannenheid & Burn-out

Klik hier

APK Counseling

Klik hier voor meer informatie over APK Counseling

APK Counseling

Klik hier

Goed te weten!

Tarieven en vergoedingen voor EMDR, counseling, coaching en training;

Via de zorgverzekering

Ik ben een erkend behandelaar en aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC. Mijn diensten worden vergoed door de (aanvullende) zorgverzekering. 

Ben je aanvullend verzekerd, dan is vergoeding mogelijk onder de noemer ‘natuurgeneeskundige behandeling’. Dit valt onder de Alternatieve Geneeswijzen. Omdat de natuurgeneeskundige behandeling onder de aanvullende verzekering valt, hoef je hierover geen eigen risico te betalen. 

Om volledige zekerheid over de vergoeding te hebben adviseer ik contact op te nemen met de zorgverzekeraar, vraag dan of een natuurgeneeskundig consult in jouw pakket zit, noem geen specifieke behandelmethode om verwarring te voorkomen. Vermeld hierbij dat Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau Leiden aangesloten is bij de ABvC. Ook ben ik aangesloten bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

De Praktijk is lid van De Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland en aangesloten bij hulpnaongeval.nl.

Ik word regelmatig bij- en nageschoold om mijn kennis van zowel psycho-sociaal als medisch up to date te houden. 

 

Niet nagekomen of binnen 24 uur afgezegde afspraken worden in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 50,00 en zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in mijn dienstverlening en mijn omgang met klanten. Ik respecteer jouw privacy en behandel jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

via de zorgverzekering

Trajecten vanuit Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau worden spoedig vergoed vanuit de zorgverzekering. Wil je op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkeling, schrijf je hieronder in.

.

via de werkgever

Wordt er van je verwacht dat je op het werk beter gaat presteren? Dan is het tevens mogelijk je werkgever een bijdrage te vragen. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een counseling/coachingstraject. Bovendien wordt een counseling/coachingstraject als veel effectiever ervaren. Jouw werkgever, leidinggevende of afdeling personeelszaken kan je informeren over de mogelijkheden.

via de Arbodienst van het bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten van een counseling/coachingstraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-outpreventie of voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. Tip: Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoedingen niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. Het komt regelmatig voor dat het lijkt alsof een counseling/coachingstraject niet vergoed wordt, terwijl dit wel degelijk het geval is. 

via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching/counseling zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken.  Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden. De counseling/coaching moet aantoonbaar bijdragen aan het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor counseling/coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten.

via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan jou beschikbaar, waarmee je jouw counseling/coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

via jouw PGB

In sommige gevallen is het ook mogelijk om gebruik te maken van jouw PGB (persoonsgebonden budget).

Tarieven

particulier
  • Kennismakingsgesprek: kosteloos | Duur sessie 30 á 45 min.
  • Counseling & Coaching: €79,-
  • EMDR: €89,-
  • Elke sessie duurt 50 min. EMDR kan soms langer dan een sessie duren (na 50 min wordt er per 30 min berekend). In tegenstelling waarbij een intakegesprek voor counseling en coaching kosteloos is, wordt bij EMDR een standaard tarief berekend.

Tarieven

zakelijk ex btw
  • Kennismakingsgesprek: kosteloos | Duur sessie 30 á 45 min.
  • Counseling & Coaching: €110,-
  • EMDR: €135,-
  • Strippenkaart vitaliteit en professionalisering: €110,-
  • Elke sessie duurt 50 min. EMDR kan soms langer dan een sessie duren (na 50 min wordt er per 30 min berekend). In tegenstelling waarbij een intakegesprek voor counseling en coaching kosteloos is, wordt bij EMDR een standaard tarief berekend.