Preview

Je gaat beginnen met jouw persoonlijke doel(en) uitschrijven: het is belangrijk dat je dit gaat omvormen naar een eigen meetlat. De meetlat helpt jou het bereiken van jouw doelen en geeft tussendoor houvast. Het is daarom belangrijk je hier de tijd voor neemt. Neem deze stap niet overhaast en slaap er een nachtje over. Wanneer je volledig tevreden bent met jouw meetlat ga je naar de volgende stap.

Het is van belang dat je eerst je eigen doelen gaat uitschrijven op papier. Door dit op papier uit te schrijven, creeër je een diepere werking in de hersenen.

Schrijf per doel concreet uit waarom je dit wilt bereiken. Subdoelen zijn kleine doelen waarmee je jouw hoofddoel behaald.

De waarom is jouw motivatie voor het behalen van jouw doel(en). Stel jezelf letterlijk de vraag ‘en wat nog meer’ tijdens het uitschrijven van je motivatie. Doe dit tot en met je echt niets meer kan bedenken.

‘Compassie met anderen hebben lukt ons wel – zelfcompassie is veel moeilijker’ Kristen Neff

Hoofddoel:
Omdat:
Subdoel 1:
Omdat:
Subdoel 2:
Omdat:
Subdoel 3:
Omdat:

Extra ondersteuning: mocht je nou niet goed weten waar je stress vandaan komt, houdt de volgende stresslogboek bij. Een logboek helpt om de stressoren en jouw reactie erop te herkennen. Zo kun je zien of je reactie op een stressor bijdraagt aan het verbeteren van een probleem, of dat het het alleen verergert.

Teken een tabel voor de hele dag, schrijf er elk uur in en houd het kort.

Wanneer er sprake is van een stressvol moment vul dan het volgende in:

Nu jouw hoofd- en subdoelen concreet zijn, ga je kijken hoe ver je er nu in staat. Hierbij gebruik je de volgende oefening: schrijf alle cijfers van 1 tot en met 10 op een aparte A4. Leg alle tien A4’s op een rij op de vloer.

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Neem een subdoel in gedachte en bedenk voor jezelf hoe ver je nu bent aan de hand van de tien cijfers. 1 betekend niet competent en 10 staat voor dat je er heel vaardig in bent. Bedenk nu voor jezelf hoe ver je bent, ga daarna op een cijfer staan die overeenkomt met je gevoel. Speel voor jezelf hierin tot je voor je gevoel op de juiste cijfer staat. Hoe voelt het als je een cijfer hoger gaat staan? En waarom voelt het zo?

Schrijf voor jezelf bij elke subdoel op welke handelingen je al doet waardoor je voor het cijfer hebt gekozen. Stel jezelf wederom hardop letterlijk de vraag ‘welke handelingen laat ik nog meer zien’. Doe dit tot en met je echt niets meer kan bedenken.

Subdoel 1

Cijfer:
Ik ben zo ver omdat ik deze handelingen laat zien:

Subdoel 2

Cijfer:
Ik ben zo ver omdat ik deze handelingen laat zien:

Subdoel 3

Cijfer:
Ik ben zo ver omdat ik deze handelingen laat zien:
Back to: StressManagement