Preview

Welke stresssignalen ervaar jij?

Op fysiekniveau:

Op mentaalniveau:

Op geestelijkeniveau:

Schrijf voor jezelf bij elke stresssignaal uit hoe je deze verminderd.

Back to: StressManagement