Counseling en inzicht

Counseling is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij je d.m.v. gesprekken met een counselor problemen snel inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de gevoelsmatige kant van problemen, dus wat het met jou doet, en de communicatieve kant ervan, hoe je er mee omgaat. Wanneer je meer inzicht hebt in hoe het komt dat je in deze situatie zit kun je gevoelens ook beter een plek geven. Je begrijpt immers hoe het komt en welk effect het heeft gehad op jou en je omgeving. Vervolgens ga je samen met de counselor werken aan een betere manier van het omgaan met deze problemen.

Het doel van counseling is dat er gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt of een relatie. Hierbij is de vertrouwensband tussen counselor en cliënt(en) erg belangrijk. Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. Een counselor zal daarom snel tot de kern van het probleem trachten door te dringen, maar wel op een manier dat je je als cliënt gehoord voelt. Hierbij blijft de counselor altijd objectief en respectvol.

Een counselor begeleidt mensen die privé, in hun relatie of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst worden ervaren.

Belangrijke aspecten voor jou als cliënt bij counseling zijn:

– Het is objectief en respectvol
– Er wordt echt naar jou geluisterd
– Problemen worden inzichtelijk gemaakt
– Je wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden
– Er wordt een veilige omgeving geboden
– Er is wederzijds vertrouwen

Wanneer is counseling toepasbaar?

Bij allerlei problemen op het gebied van werk, in je relatie of andere privé aangelegenheden waarbij je uit evenwicht geraakt bent. Counseling kan hierbij helpen om weer balans te vinden. Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.

Je kunt counseling o.a. gebruiken wanneer:

– je relatieproblemen  hebt waar je samen niet uit komt
– je uit balans bent, last van stress, overspannenheid, burn-out of in een re-integratiefase zit
– je maar niet uit de sleur geraakt
– je onrustig of licht depressief voelt
– er ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk zijn
– je maar niet tot actie komt
– je problemen binnen het gezin ervaart
– je levensvraagstukken hebt
– het aangaan of behouden van een relatie niet lukt

Wat is het verschil tussen counseling en coaching?

Bij counseling ligt de nadruk op inzicht en het aanspreken van je eigen vermogen om problemen op te lossen. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden meer bij  jou passen en zodoende ook beter eigen gemaakt worden. Natuurlijk geef ik ook aanwijzingen zeker wanneer ik merk dat je vast bent gelopen. Daarnaast proberen we ook samen om jouw gevoelens, gedachten en gedrag inzichtelijk te krijgen. Het is namelijk belangrijk om deze op eenzelfde lijn te krijgen.

Coaching is er aan de andere kant veel meer op gericht om een cliënt te helpen zich in een bepaalde richting te ontwikkelen en dus actiegericht. Over het algemeen stelt een cliënt een helder doel. De coach helpt om dat doel te bereiken door de juiste handvatten aan te reiken.  Coaching kun je ook zien als een soort stok achter de deur. Je gaat met een opdracht naar huis en je weet dat er naderhand naar gevraagd wordt. Veel mensen ervaren een goed omschreven oefening als prettig omdat zij zich hier aan vast kunnen houden. Je weet wat je moet doen. Lukt oefening of opdracht niet dan is er vaak weer wat counseling nodig om te kijken hoe dit komt. Samen proberen we inzichtelijk te krijgen waar je tegenaan loopt en wat er nodig is om verder te komen. De beide methoden vullen elkaar goed aan. Counseling kan helpen om het doel op het gebied van coaching helder en inzichtelijk te maken, waardoor de cliënt daar op een goede manier naartoe kan werken. 

Wat mag je van een counselor verwachten?

– hij is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
– hij legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
– hij respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
– hij behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
– hij analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
– hij misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet

Wil je ervaren of counseling iets voor jou is en mogelijk voor jou iet kan betekenen? Neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kun je ervaren hoe counseling werkt en hoe je het in jouw situatie kunt inzetten.